Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918 249 879

Bán Hàng: 0946 907 568

Cam kết chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GALAXY
(GALAXY CORP)
 
CAM KẾT
LUÔN LUÔN THỎA MÃN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNH BẰNG NHỮNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
 
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 
Không ngừng nghiên cứu phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu, tiếp thu ý kiến của khách hàng, để không ngừng cải tiến hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao sức mạnh cạnh tranh, nhằm cung ứng cho khách hành những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao nhất. Chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
(Trích Quyết định 103/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2010  của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Galaxy)